Bazár


Špeciálnu službu našim zákazníkom - sprostredkovanie predaja second hand tovaru bez našej obchodnej marže predajcu formou komisného predaja ponúkame:

Len zákazníkov firmy Alpinus Bratislava, ktorí vlastnia Zákaznícku kartu Alpinus, na tovar, ktorý predávame v našej predajni, ak zákazník u nás pred uzavretím Zmluvy o sprostredkovaní urobí nákup minimálne v cene komisne predávaného tovaru.