Obchodné podmienky


Všetky vzťahy medi predávajúcim a kupujúcim sa riadia nasledujúcimi pravidlami a platnou legislatívou.

Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu.

Storno objednávky

Ak budete mať z akýchkoľvek dôvodov záujem o stornovanie Vašej objednávky, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0905652644 a následne písomne na
alpinusba@alpinusba.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar nie je na sklade, už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe, resp. spoločnosti však budeme používať iba pre našu internú potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému okrem transakcií súvisiacich s dopravou tovaru, alebo bankových operácií.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii
Ako zákazník fyzická osoba musíte pri registrácii zadávať niekoľko osobných dát. Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate tovar ako darček).

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového účtu firmy, uveďte tiež údaje, ktoré nám umožnia vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe znova, máme ich uložené v našej databáze, kde ich chránime pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadávate pri platení
Nákup môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu.

Údaje o Vašich nákupoch

Sú naďalej evidované kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole a hlavne pre získavanie množstevných zliav. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Váš súhlas

Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. S Vašimi osobnými údajmi bude nakladané v zmysle pargrafu 34 až 42 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete o nich informovaný na našich webových stránkach.

Pri objednávke bežného obchodného tovaru v cene nad 100Eur neplatíte žiadne poplatky za poštovné. Táto možnosť neplatí pri objednávke akciového, alebo výpredajového tovaru.

Možnosti dodania tovaru zákazníkovi:

1. Slovenská pošta - balík. Poštovné a balné účtujeme v závislosti od veľkosti a hmotnosti balíka cca 6 Eur.

2. Kuriérska služba UPS – Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude Vám dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní priamo ku Vašim dverám. Pri využití UPS tovar zasielame až po jeho uhradení prevodom na náš účet.

3. Kuriérska služba UPS s dobierkou– Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude Vám dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní priamo ku Vašim dverám. Okrem prepravných nákladov platíte naviac poplatok za službu UPS dobierka.

4. Osobný odber v predajni. Pri tomto spôsobe prevzatia tovaru si ho pred zakúpením môžete prezrieť a odskúšať. V tomto prípade sa nejedná o obchodný vzťah s uzatvorením zmluvy na diaľku a nie je možné aplikovať práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, napr. vrátenie tovaru bez udania dôvodu.


Možnosti platieb za tovar:

1. Platba na dobierku
Tovar uhrádzate až pri preberaní tovaru zaslaného Slovenskou poštou, alebo UPS. Pri tomto spôsobe platby Vám bude okrem ceny za tovar účtovaný poplatok Poštovné, poistenie a balenie cca 6 Eur, podľa rozmerov a hmotnosti balíka. Pri zaslaní špedičnou službou s dovozom kuriérom cca 11 Eur podľa rozmerov a hmotnosti balíka.

2. Platba bankovým prevodom - zadarmo
Pri voľbe platby bankovým prevodom Vám po prijatí objednávky zašleme mailom zálohovú faktúru, na ktorej je uvedené číslo účtu a variabilný symbol, ktorým bude Vaša platba identifikovaná. Po prijatí platby na náš účet Vám odošleme tovar. Po prijatí tovaru zaplatíte za doručenie priamo kuriérovi, podľa rozmerov a hmotnosti balíka.
Podrobný cenník nájdete TU.

3. Hotovosť - zadarmo
Tovar uhradíte v hotovosti pri jeho osobnom odbere v našej predajni.


Karta zákazníka

Ak ste držiteľom našej Karty zákazníka, máte nárok na zľavu pri nákupe minimálne vo výške 7%. Uveďte v objednávke číslo Vašej karty a Vaša aktuálna zľava Vám bude odčítaná z kúpnej ceny. Zľava sa netýka akciového a výpredajového tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ/kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nenakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, pre vrátenie kúpnej ceny.
V prípade požiadavky na odstúpenie od zmluvy Vám obratom zašleme predvyplnený formulár Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tovar zasielajte na Vaše náklady, alebo nám ho môžete priniesť osobne, tovar nezasielajte na dobierku. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, vrátane obalu, tak ako bol predaný predávajúcim, aby bol bez akýchkoľvek obmedzení schopný ďalšieho predaja. Po prevzatí tovaru našim pracovníkom a jeho kontrole Vám bude vyplatená kúpna cena tovaru s odpočítaním nákladov na jeho odoslanie pri predaji (poštovné, poistenie). V prípade osobného vrátenia, vám bude vyplatená kúpna cena v hotovosti, v prípade zaslania Vám bude kúpna cena poukázaná na účet.

Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, "Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, "Zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platom znení" a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľom tohoto shopu sa stala spoločnosť ADIR, výpočtová technika, s.r.o., ktorá ho prevzala od spoločnosti ALPINUS Bratislava, s.r.o.