Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok slúži k vyriešeniu obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, ak na zakúpenom tovare z tejto predajne boli nájdené vady.
Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca v záručnom liste neuvádza dlhšiu záručnú dobu.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru tovar prezrieť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené vady na tovare a to písomne preukázateľným spôsobom.

Kedy je možné uplatniť reklamáciu:

Pre úspešné vyriešenie reklamačného konania je potreba dodržať tieto podmienky.

a) k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o jeho zakúpení a ak bol pre tovar vydaný, aj záručný list
b) je nutné čitateľne popísať chyby a spôsob ako sa prejavujú
c) tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný a bez prípadných nečistôt
d) predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou a používaním v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, alebo nedbalým zaobchádzaním.
Prípadnú reklamáciu sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie v závislosti od našich dodávateľov – v priebehu niekoľkých dní - vždy však bude vybavená v zákonnej lehote, tzn. najneskôr do 30 dní.

 

Možnosť výmeny tovaru:

Ak nie ste s našim tovarom celkom spokojný alebo plne nevyhovuje Vašim požiadavkám, ponúkame Vám jeho výmenu. Tovar Vám vymeníme po schválení vedúcim predajne. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, vrátane obalu, tak ako bol predaný predávajúcim, aby bol schopný ďalšieho predaja. K tovaru je potrebné priložiť všetky doklady, ktoré ste dostali pri jeho kúpe. Neposielajte tovar formou dobierky, lebo tie naša predajňa nepreberá. Výmena sa vzťahuje na farbu, veľkosť atď. Výmena nie je možná pri akciovom a výpredajovom tovare, iba v prípade výmeny za iný akciový a výpredajový tovar po schválení vedúcim predajne (v akcii môžu byť napr. iba niektoré veľkosti, alebo farby tovaru).

 

Možnosť vrátenia tovaru – odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má spotrebiteľ/kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nenakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, pre vrátenie kúpnej ceny.

Tovar zasielajte na Vaše náklady, alebo nám ho môžete priniesť osobne, tovar nezasielajte na dobierku. Tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, vrátane obalu, tak ako bol predaný predávajúcim, aby bol schopný ďalšieho predaja.  Po prevzatí tovaru našim pracovníkom a jeho kontrole Vám bude vyplatená kúpna cena tovaru s odpočítaním nákladov na jeho odoslanie pri predaji (poštovné, poistenie). V prípade osobného vrátenia, vám bude vyplatená kúpna cena v hotovosti, v prípade zaslania Vám bude kúpna cena poukázaná na účet.