Sponzoring


SellaGruppe

Podpora outdoorových podujatí je súčasťou našej práce.

Podporené podujatia:
Vanderfest - medzinárodný festival priaznivcov cestovania po svete
Hory a mesto – festival horského filmu a dobrodružstva, www.horyamesto.sk
Preteky ALPINUS MÚR nad PKO – preteky v skalolezení na rýchlosť, pôvodne organizované ako sprievodná akcia festivalu Hory a mesto prerástli do samostatných pretekov, ktoré každoročne organizujeme a zabezpečujeme. Viac nájdete v bloku Podujatia.
Pajštúnsky budíček – pôvodne horolezecké preteky organizované HK Filozof Bratislava sme spojili s pretekmi Alpinus Múr nad PKO. Časom vznikol dvojboj a neskôr Jarný zraz horolezcov Bratislavy a okolia spojený s pretekmi v lezení. Túto populárnu a úspešnú akciu spoluorganizujeme a sponzorujeme. Viac nájdete v bloku Podujatia a Kurzy.
Tradičný horolezecký týždeň JAMES - podporujeme pravidelné stretnutia horolezcov v našich Tatrách.
Podpora horolezeckých oddielov, organizovaných skupín, aj jednotlivcov – podporujeme viaceré subjekty pri ich outdoorovej činnosti. Viac nájdete v bloku Zľavy.
Pravidelne organizujeme, resp.podporujeme podujatia zamerané na pohyb v horách, napr.  zimný lavínový kurz, testovanie skialpinistických a freeride lyží, skialpinistické akcie pre začiatočníkov v blízkych Alpách a ďalšie.