Naše aktivity


Naši interní, externí pracovníci aj brigádnici sa taktiež aktívne venujú outdoorovým aktivitám – turistike, horolezectvu, skialpinizmu, freeride lyžovaniu. Pri tejto činnosti pravidelne testujú nami ponúkané produkty a služby z našej ponuky a o to kvalitnejšie Vám môžu poradiť. Pokiaľ získajú požadovanú úroveň vedomostí a skúseností v tejto oblasti, prideľujeme im titul „Outdoorový špecialista“.


Logo

 Fotografie z testovacích akcií Alpinusu pre pracovníkov, aj ich individuálne aktivity:

Foto1   Foto2

Foto3   Foto4   Foto5   Foto6

Foto7   Foto8   Foto9

Foto10   Foto11